Från idé till Dialogmarknadsföring

Från idé till Dialogmarknadsföring

Från idé till Dialogmarknadsföring Att skapa ett dialogprogram med e-post som huvudkanal kan vara ett resurskrävande jobb – ett noggrant strategijobb med möten, workshops och analyser innan man överhuvudtaget har börjat att skapa en enda e-post. Eller så kan man göra...