Proaktiv invånardialog – vad är en smart stad? 

Tema: Kommuner & digital utveckling

Innocodes kund Sandefjords kommun, söder om Oslo, ligger långt fram i digitaliseringsfrågan, och vill ge sina invånare ett bra digitalt informationsflöde. I ett blogginlägg på kommunens platform för utvecklings- och digitaliseringsfrågor, ställer man sig frågan: Vad är en smart stad?

”De flesta kommuner har i sina digitalingsstrategier visioner om att vara en ”smart city”. Det har även Sandefjord. Vi har under de senaste två åren använt mycket tid och resurser på att reda ut vad vi tycker en ”smart stad” ska vara? Vill vi satsa på att bli en ”smart stad”, och vemgör vi denna satsningen för?”

Läs resonemanget kring detta (på norska!) här >>