Från idé till färdig web

februari 1, 2018
kjell

Att skapa en ny web för ditt företag kan vara ett stort och resurskrävande jobb – ett noggrant strategijobb med möten, workshops och analyser innan man överhuvudtaget har börjat på designen. Eller man kan göra projektet mindre och mer konkret. Allt detta beror på ambitionsnivå, användning och resurser. Som tur är, så finns det en lösning för alla typer av projekt. Här nedan får du som läsare ta del av hur Pingbull jobbar med ett webbprojekt från ax till limpa – beroende på projektets storlek, så kan man anpassa processen därefter.

Större webbprojekt delar vi oftast i tre delar:

Fas 1 – strategi, konsept och idé
 • Nuläge och Instudering
 • Varumärkesstrategi och varumärkesplattform
 • Koncept och idéarbete
 • Vidareutveckling
 • Design (beroende på projekt)
Fas 2 – produktion och test
 • Design (beroende på projekt)
 • Produktion
 • Content, original och test
 • Aktivering och implementering
Fas 3 – efter lansering

Efter genomföring av fas 2 har vi oftast ett löpande engagement med kunden som kan innebära:

 • Hjälp med SEO (search engine optimization)
 • Contentproduktion och publicering
 • Optimering och evaluering baserad på statistik
 • Datafångst och uppföljning
 • Hosting

Nedan kan du läsa om de olika faserna i detalj.

Arbetsprocessen:

Fas 1 - strategi, konsept och idé

Alla projekt börjar i ett möte och/eller en workshop. Du som kund har en önskan eller en vision. Kanske vet du precis vad du vill ha, eller så har du ingen aning. Därför börjar vi alla projekt med att fråga. Många frågor. Detta för att du ska få en leverans som lever upp till eller övergår dina förväntningar.

Pingbullapproved.se

För att du som kund ska få bästa möjliga samarbete och leverans från Pingbull har vi utarbetat konceptet “Pingbull approved”. Här kan man antingen på egen hand, eller tillsammans med oss gå igenom och svara på en mängd frågor som kan påverka projektet. Du kan gå in och skapa din egna profil och första brief just nu om du är nyfiken.

Några exempel på frågor vi kommer att diskutera:

Projektramar:

 • Tidsaspektet – vad jobbar du med för deadline?
 • Budget – vad vill du investera projektet?

Om företaget:

 • Berätta om din organisation? Varför gör ni vad ni gör?
 • Företagets historia?
 • Berätta om din produkt/tjänst?
 • Målgrupp?

Om webben:

 • Vilket CMS/plattform? Pingbull är expert på webbsidor gjorda i wordpress, men jobbar plattformsoberoende med flera kunder. Bland annat har Pingbull också jobbat med projekt i EPI, Joomla, Sharepoint, Magento, custom CMS etc.
 • Vad är syftet med webben?
 • Vilka funktioner behöver du? Standard eller specialanpassade?
 • Vilka andra siter gillar du?
 • Tråkig? Rolig? Seriös? Lekfull? Provocerande? Trygghetsskapande?
 • Struktur och sajtmap – vilka sidor har ni behov av?

Och många många fler…

Metoder:

”Pingbull har bra och tydliga metoder att ta fram ett företags profil och styrkor och förtydliga dessa. Ödmjukhet, inklusive att kunden är med och arbetar fram det som skall presenteras = Vägleder kunden på ett bra sätt och skapar delaktighet, nöjdhet…”

Vi använder ett antal olika metoder i research-fasen av ett projekt, bland annat:

6 thinking hats – En metod som används igenom hela projektet för att kontrollera att vi har rätt fokus till rätt tid – att alla aspekter utvärderas.

Kapferer – Brand identity modell med fokus på att kartlägga ditt företags identitet både internt och externt.

SWOT – fokus på företagets – styrkor, svagheter, möjligheter och hot

Start with why – Vi vet att man hittar rätt lösning om man frågor rätt frågor. I vårt frågebatteri har vi flera hundra frågor vi kan ta fram i idéfasen av ett projekt.

Insikter och argumentation

Utifrån research-fasen av projektet jobbar vi med rationell och emotionell argumentation för vad som gör din tjänst speciell och hur du ska se ut och kommunicera. Ofta jobbar vi utifrån principen om

 • Återgäldande (reciprocation)
 • Knapphet (scarcity)
 • Auktoritet (authority)
 • Åtagande och konsistens (commitment and consistency)
 • Sociala bevis (consensus)
 • Gillande (liking)
Funktionalitet:

En stor del av ett webbprojekt är att definiera vilken funktionalitet du vill ha på din sida. Har du speciella behöv som kräver custom utveckling, eller en helt enkelt standard webbsida?

UX:

UX design (user experience design) handlar om hur användaren interagerar med sidan. Det handlar om att göra navigering så enkel och effektiv som möjlig. Vi ser på vilka behov användaren har, och att siten uppfyller alla dessa krav. I denna fasen av et projekt jobbar vi mycket med wireframes tillsammans dig som kund.

UI:

UI design (user interface design) handlar om hur din sida kommer att se ut. Färger, kontraster, grafiska element, typsnitt, bilder m.m anpassas och optimeras efter användarens behov. Det handlar om hur din sida ska se ut. Allt är självklart mobil-och tablet anpassad.

“Good artists borrow, great artists steal” Picasso.

En av många olika definitioner på kreativitet är: “Man tar två saker som inte hör i hop, och sätter ihop dom till något nytt”. Vad vi menar med detta är att en idé inte är något som plötslig ramlar ned i huvudet på en. Vi söker inspiration i alla dess formergärna från ställen som i utgångspunkten är helt irrelevanta i förhållande till din önskan.

Vi tror på att våra kunder ska involveras i processen och få vara med att bestämma – Du som kund känner ditt varumärke bäst och det vore idiotiskt av oss att inte lyssna på dig. I mötet efter research- och idéfasen presenterar vi oftast 2-3 riktningar som vi gillar. Vi har då också en favorit som vi tycker är på rätt spår, men vi diskuterar alla riktningar med dig. Och tillsammans bestämmer vi vägen vidare.

Content:

Innehållsbiten är ett kapitel för sig, men också en stor del av ett webbprojekt. Det spelar ingen roll om du har världens snyggaste hemsida om inte ditt content engagerar användaren. Tillsammans med dig är vi med och utarbetar en contentstrategi, som vi också genomför tillsammans – allt ifrån copy, till bild, och film mm.

Leverans fas 1:

Verktyg: Pingbullapproved, Basecamp, Invisionapp, Adobe XD, Adobe Photoshop, Illustrator, penna och papper
Leverans: Kreativ brief, Wireframes, technical specification, design riktlinjer eller färdig design (design kan också vara en del av fas 2 beroende projekt), strategi, kommunikations- och konseptstrategi.

Fas 2 - produktion och test

UI

Färdigställande av design om inte detta redan är gjord i fas 1. Detta kan variera från projekt till projekt.

Utveckling/programmering av sajten

Våran utvecklingsavdeling sitter i Lviv, Ukraina, och vi har utvecklade siter i olika former, CMS och storlekar tillsammans i snart 10 år.

Processen:

All programmering utförs i 3 instanser:

 • Lokalt på utvecklares dator
 • Stageservers. Som kund får du tillgång till stagemiljön för att se framdrift på denna när vi har kommit en bit med utvecklingen.
 • Live servrar. Når vi närmar oss launch och är nöjda med siten på stage, flyttas siten över till livemiljön.
Systemlösning:
 • Oppstart programering i vald CMS/plattform
 • Oppstart serversetup
 • Exempkler på server og programmeringsspråk: PHP 7.0.17,  JavaScript,  jQuery 1.12.4, HTML5
Funktionalitet:

Beroende på sitens komplexitet och funktionalitet, så använder vi antingen färdiga moduler/plugins, eller utvecklar egna plugins.

Test och korrektur

Denna fas kan också variera mycket från projekt till projekt. Några kunder gör allt test själva (tillsammans med oss så klart), medan andre hyr kompetens från testexperter på tillgänglighet, användarvänlighet, content, korr etc. Vi jobbar då tillsammans med dessa parter för att skapa bästa möjliga lösning.

I pingbullapproved hittar man också checklistor för genomgång av siter.

Efter att en site är lanserad har vi en garantiperiod, där du som kund kan rapportera in avvikelser och bugs. Allt som rapporteras innanför garantiperioden åtgärdas utan extra kostnader.

Serverimplementation och live-sättning

Pingbull är certifierad Amazon-partner och samtliga av våra siter och applikation hostas på deras Cloud Servers. Du kan läsa mer om Cloud hosting här

Några nyckelord:
 • Configuration
 • Disks structure
 • Backups
 • Systemkrav
 • Webbhotell
 • Toppnivådomän
 • Språkversioner
 • Google Analytics
 • SSL-certifikatmyndighet
Leverans = Lansering

När allt är klart, så fortsätter arbetet. Nu har du en ny profil som ska ersätta din gamla eller implementeras från grunden.
Vi gör också implementering av profiler i alla möjliga format både för web och print, men det är en annan historia.

Verktyg: Pingbullapproved, Basecamp, Invisionapp, Adobe Creative Suite, penna och papper.
Leverans: Siten är Live. Systemdokumentation. Utbildning i CMS

” … Genom en mycket ambitiös och genomtänkt strategi arbetade vi tillsammans fram “vårt ansikte utåt”. Vi är fantastiskt nöjda …”

Fas 3 - efter lansering

Efter lansering av webben, anses fas 1 och 2 av projektet som färdiglevererad. Men, det betyder absolut inte man har erövrat internet och kan vila sig till success. Nu börjar arbetet med att bearbeta, konvertera, optimera, med mera. Ibland gör våra kunder mycket själv, i andra tillfällen gör vi Pingbull det mesta av jobbet.

Några uppgifter som kommer i tiden efter lansering:

 • Teknisk: löpande underhåll/utveckling, uppdateringar av plattformen
 • SEO (Search Engine Optimization)
 • SEM (Search Engine Marketing)
 • Uppdateringar i content: copy/bilder/text
 • Webmaster / redaktörmöten

Verktyg: Pingbullapproved, Basecamp, Creative Suite, penna och papper
Leverans: Kreativ brief, Wireframes, technical specification, design riktlinjer eller färdig design (design kan också vara en del av fas 2 beroende projekt), strategi, kommunikations- och konseptstrategi.

Kan vi hjälpa dig?

Har du planer på att ta fram en ny webb eller vill du kanske göra en uppdatering och uppfräschning av din befintliga, då är du mer än välkommen att höra av dig och boka in ett första möte med oss, sen får vi se vad det leder till. Kontakta gärna någon av våra kreatörer alternativt en projektledare. Hoppas vi hörs! Kontakta oss här.