Kommuner

Målriktad kommunikation i organisationen & med kommunens invånare

Kommunens digitala kommunikation

Komplexa kommunikationsstrukturer. Individuella behov på mottagar- och avsändarsidan. Digitalisering som ett uttalat mål, med begrepp som ”Smart City” och invånardialog högt på agendan. Kommunens kommunikationsvardag är i ständing föränding.

Innocode har i samarbete med norska kommuner, tagit fram två olika verktyg, för att ge möjlighet till mer effektiva informationsflöden.

Innocode INNSIDAN riktar sig till kommunorganisationen, med en målsättning om att med låg användartröskel, hjälpa organisationen att dela information effektivt och skapa högsta möjliga grad av relevans.

På ett liknande sätt faciliterar Innocode MEDBORGARAPP dialogen mellan kommunens olika verksamheter och invånaren. Mobilen har sedan länge varit den mest naturliga ytan för att söka och motta relevant information, och i Medborgarappen kan mottagaren själv kontrollera vilken information hen vill ta del av och vilket innehåll som ska generera pushnotiser.

”Medborgarnas förväntningar på den offentliga sektorns digitala erbjudande ökar i takt med samhällets digitalisering och få kommuner vet hur de ska använda online och digitalt som en naturlig del av sin verksamhet.”

Från rapporten  ”Den digitala kommunen” (PWC, 2018).

Hämta hela rapporten här >

Våra verktyg för kommuner

Innocode MEDBORGARAPP

 • Målriktad information
 • En direkt och säker kanal till kommuninvånarna
 • Gör det enkelt för invånarna att hitta relevant information och ta kontakt
 • En-till-en relation med invånarna ger information baserad på adress, behov och intressen, genom push-notiser och personliga innehållskällor
 • Säkra kommunikationen direkt mellan invånarna och olika kommuntjänster
 • Kommunen tar ägarskap till invånarinvolvering, genom personaliserad app med nyheter samt distribution av kommuninformation, i tillägg främjar man lokalt volontärarbete och näringsliv
 • Samspel mellan lokala medier och kommunen, för att bygga lokal stolthet och skapa engagemang
 • Lokaltidningen kan bidra i rollen som lokal nyhets- och informationsförmedlare
 • Lyft fram volontärarbete inom idrott, kultur, lokala lag och föreningar, vida att ge en direkt kanal för att dela innehåll
 • Lyft fram lokalt näringsliv och synliggör mångfallden
 • Samspel med sociala medier
 • Kalender för aktiviteter, idrott och kultur i kommunen
 • Marknadsplats för det lokala näringslivet

Innocode INSIDAN

 • Personligt anpassad interninformation.
 • Integrerat i användarens användaryta
 • Login i appen enbart en gång
 • Innehållsportal för desktop og mobil (iOS & Android)
 • Personifierade innehållswidgets för Sharepoint
 • Personaliseringsmotor med information för anställda
 • Push-meddelanden på relevanta saker
 • Säkra att anställda får enkel åtkomst till viktig och relevant information
 • Tillgängliggör tjänsten för alla, via mobilapp med push-notiser, i tillägg till dator
 • Användarvänlig login som anpassar innehåll baserat på tillhörighet – arbetsplats, avdelning, roll och intressen
 • Användarvänlig lösning som gör det enkelt för anställda på alla nivåer att lägga ut nyheter och målriktad information till sina medarbetare
 • Admin-gränssnitt för enkel styrning av informationsregler, manuella push-notiser till vissa segment och adminkontroll

Kontakta oss

Bjarte Falck Olsen
Projektledare / strateg

Epost: bjarte@pingbull.se
Telefon: +46 76 398 21 09

Sandefjords kommun

Innocode INSIDAN säkerställer att organisationen når ut till alla anställda eller särskilda grupper med relevant information. Administratörer har full system- och redaktionell kontroll  – åtkomst, synlighet, prioritering av information.

Innocode MEDBORGARAPP kommer att lanseras under sommaren 2019.

Läs mer i casebeskrivelsen >>

 

Innocode Oslo

post@innocode.no
+47 934 25 000

Fredensborgveien 24d
0177 Oslo, Norway

Innocode Stockholm

peter.viklund@innocode.com
+46 70 588 40 16

Slöjdgatan 9
111 57 Stockholm, Sweden

Innocode Lviv

lviv@innocode.no
+380 66 700 49 99

Metrolohichna 14a, Villa Julietka
79040 Lviv, Ukraine

Innocode Kyiv

kyiv@innocode.no

Glybochitskaya 32b
04050 Kyiv, Ukraine

Ta kontakt: